Aby zobaczyć pełną treść strony - musisz włączyć obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

Oferta usług - tanuka.pl

Monitoring bezpieczeństwa

image 2

 • Monitoring adresów IP, ich zakresów lub całych sieci
 • Monitoring aplikacji webowej
 • Monitoring znanych podatności (patching policy)
 • Monitoring konfiguracji systemów, sieci oraz aplikacji

Testy bezpieczeństwa

image 3

 • Testy aplikacji webowej, aplikacji mobilnej, aplikacji - twardego klienta (w tym także analiza binarna)
 • Testy bezpieczeństwa systemów serwerowych (webowych, bazodanowych, dns, etc.)
 • Analiza bezpieczeństwa sieci
 • Weryfikacja bezpieczeństwa punktów styku sieci z Internetem
 • Testy bezpieczeństwa w biurach, magazynach i serwerowniach
 • Testy penetracyjne

Konsultacje i analizy bezpieczeństwa

image 4

 • Wypracowanie i pomoc we wdrożeniu standardów i procedur
 • Wsparcie w zarządzaniu zasobami i procesami w kontekście analizy ryzyka
 • Analiza projektów i implementacji sieci/systemów/aplikacji/systemów bezpieczeństwa
 • Wsparcie w implementacji zewnętrznych standardów bezpieczeństwa (np. OWASP ASVS, ISO 27001, PCI DSS, STIG)
 • Analiza powłamaniowa
 • Zagrożenia specyficzne dla firm (ataki ukierunkowane)

Ocena jakości

image 4

 • Analiza wydajności kodu źródłowego (JAVA, PHP, .NET, C/C++)
 • Weryfikacja zgodności kodu z wzorcami projektowymi
 • Badanie ergonomii instalacji i konfiguracji systemu
 • Weryfikacja poprawności, kompletności i spójności dokumentacji projektowo-użytkowej
 • Testy użyteczności, wydajności, ergonomii GUI dla aplikacji
 • Analiza budowy i implementacji procesów oraz dobrych praktyk w wytwarzaniu oprogramowania